Specialisaties

G-Heldens plaagdieren preventie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in de regio. Zo staat oprichter Ger bekent als "de Mollenvanger" en wordt er hard gewerkt om hun reputatie als betrouwbare partner hoog te houden en verder uit te bouwen.

Enkele specialisaties van G-Heldens zijn:

Zoogdierplagen

Insectenplagen

  • Wespen en bijen
  • Klustervliegen
  • Bedwantsen
  • Houtaantasters


Certificering

Als plaagdieren bestrijder kunnen we natuurlijk niet zomaar achter de muizen aan gaan rennen of op een fluit blazen en de ratten naar de zee lokken. Het werk is zeer specialistisch en daarvoor is certificering uiteraard belangrijk.

G-Heldens blijft zich ontwikkelen en is zich ervan bewust dat het optimaliseren van haar kennis en vaardigheden op het vakgebied van essentieel belang is om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van haar klanten.

Een belangrijk certificaat is het Certificaat Integrated Pest Management (IPM):
Rattenbeheersing om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Certificaat

Wanneer spreken we van insectenplagen? Eigenlijk al direct als een plaaginsect, een insect dat schadelijk of lastig is voor de mens, dier of plant, althans ongewenst, schade of hinder veroorzaakt. De mate van schade en hinder is afhankelijk van het soort insect. In ernstige gevallen kunnen insecteplagen grote financiele schade aanrichten en gezondheidsproblemen.

De Bedwants

Dit plaagdiertje kan zeer veel irritaties veroorzaken bij mensen in huis en ze zijn zeer schadelijk voor de volksgezondheid, ze kunnen ook meerdere ziektes en infecties bij zijn gast-gezin veroorzaken.
Ze bevinden zich meestal in slaapvertrekken en leeft metname van het bloed van mensen en dieren.

Overlast van Bedwantsen
Ze veroorzaken rode puntjes in de huid, dit zijn de beten van de bedwants. Indien men zeer vaak gebeten wordt kan men zich onwel gaan voelen. Ook kunnen ze verscheidene ziektekiemen verspreiden (welke zijn nog niet erkend). De bedwants prikt met zijn steeksnuit door de huid, deze bestaat uit een buisje dat bloed zuigt en een tweede dat verdovende en antistollende stoffen injecteert. Hierdoor voelt men de beet niet en stolt het bloed minder snel wat de stroom op gang houdt tot de bedwants voldaan is.

Het uiterlijk van de Bedwant
De bedwants is een klein insect en wordt 5 tot 6 millimeter lang. De kleur is roodbruin tot bruin, net vervelde exemplaren zijn lichter maar kleuren bij. Het lichaam is breed en sterk afgeplat. Net als vlooien, waar bedwantsen overigens niet aan verwant zijn, hadden bedwantsen ooit vleugels, maar hebben deze in de loop der tijd weer grotendeels verloren. De restanten zijn zichtbaar als twee kleine "flapjes" achter het halsschild. Op het achterlijf zijn verticale rijen haren aanwezig, waardoor de bedwants gestreept lijkt.

Deskundige en veilige oplossing
Goederen die besmet zijn in een ruimte NOOIT verplaatsen naar een andere ruimte .

Advies is om direct advies in te winnen aangaande bestrijding ter plaatse. Dit omdat dit plaagdiertje zich zeer snel over goederen kunnen verspreiden en zo voor nog meer overlast kunnen zorgen

Bestrijding en preventie
Dit kan uitsluitend worden bewerkstelligd door een erkend erkend dierplaagbestrijder.

De Klustervlieg

Deze "goudkleurige" vlieg leeft met name buiten, de larve parasiteert op regenwormen totdat hij verpopt en vlieg wordt. Deze vlieg leeft tot het najaar buiten en tijdens het najaar gaat deze op zoek naar een overwinteringsplaats (kantoren, huizen, holle bomen).

Overlast van klustervliegen
Deze vliegen kunnen rond het najaar grote overlast veroorzaken doordat ze binnen willen overwinteren. Ze kunnen met grote zwermen een huis binnendringen om te overwinteren. Ze zijn niet schadelijk, echter wel hinderlijk voor ons mensen.

Deskundige en veilige oplossingen
Een zeer afdoende methode om van de overlast van insecten af te komen is het inschakelen van G-Heldens. Als expert op dit gebied zal eerst een degelijk onderzoek ingesteld worden in en om uw woning. Aan de hand van deze bevindingen zal hij u, indien noodzakelijk, aanbevelingen doen om toekomstige overlast van klustervliegen te voorkomen. Aansluitend informeert hij u over de wijze waarop de klustervlieg bestreden zal worden.

Bestrijding en preventie
Bij activiteit in het voorjaar adviseren we het opzuigen met een stofzuiger. Een naden en kierenbehandeling met een toegelaten middel op de plekken waar de klustervlieg binnenkomt. Daarnaast kunnn er horren geplaatst worden in open ramen en deuren.

De Wesp

Wespen kunnen beschouwd worden als zeer nuttige insecten, ze helpen ander schadelijk ongedierte te verdelgen en ruimen dode insecten op. Ook kunnen ze stuifmeel overbrengen. Toch worden ze over het algemeen beschouwd als hinderlijke insecten die een bedreiging vormen voor onze gezondheid.

In de zomer en nazomer komen wespen veelvuldig voor bij terrassen en in en om woningen, tuinen, banketbakkerijen, restaurants, cafetaria’s, bierbrouwerijen, etc..
Wespen maken hun nesten op beschutte plaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan zolders, achter spouwmuren, vlieringen, onder dakpannen, holle bomen, oude muizengaten, in machines, naden, kieren en soms in keukens. Deze nesten worden slechts één jaar bewoond.

De familie van de wesp is: Horzel (ook wel bekend als paardenvlieg, daas), hoornaar, bijen.

Overlast van wespen
In de directe omgeving van mens en dier kunnen wespen bijzonder hinderlijk zijn. Wanneer zij zich op afgelegen plaatsen bevinden, kunnen wespen ook zeer nuttige dieren zijn, aangezien zij andere insecten elimineren. De steken van een wesp zijn zeer pijnlijk en kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Dit geldt vooral wanneer men in de mond gestoken wordt of wanneer men overgevoelig is voor het gif van wespen.

Deskundige en veilige oplossingen
Een belangrijk advies is om, wanneer u een nest ontdekt, nooit de uitgang(en) van dat nest af te sluiten. De wespen zoeken dan een andere uitgang en dat kan best binnenshuis zijn. Een zeer afdoende methode om van de overlast van wespen (en andere vliegende insecten) af te komen, is het inschakelen van G-Heldens. Deze expert zal eerst een degelijk onderzoek instellen in en om uw woning. Aan de hand van deze bevindingen zal hij u, indien noodzakelijk, aanbevelingen doen om toekomstige overlast van wespen te voorkomen. Aansluitend informeert hij u over de wijze waarop de wespenoverlast bestreden zal worden.

Bestrijding en preventie
De behandeling kan op verschillende manieren plaatsvinden: het wespennest zelf kan bespoten worden en een andere methode is het bespuiten van de nestingang(en) met een poeder (overdag).
Voordeel van deze laatste methode is dat de in- en uitvliegende wespen met het poeder in aanraking komen en, wanneer zij het nest betreden, met dit poeder de koningin en de larven doden.

De preventie bij wespen en bijen doet G-heldens door middel van het plaatsen van wespen- en vliegenvallen en de plaatsing van lokvloeistof.
Ook brengen we wering aan in spouwmuuropeningen door middel van bijenbekjes.

Garantie
Op onze wespenservice is onze unieke garantie van toepassing: mocht het behandelde wespennest na 7 dagen nog actief zijn komen wij dit kosteloos nabehandelen.

Wat is een zoogdierplaag? Een zoogdierplaag kan hinder veroorzaken voor de natuur (planten en dieren) en voor de mens in de vorm van economische verliezen of in de vorm van ongemak of ziekteverwekkendheid. In uw directe woonomgeving leven tientallen soorten dieren en insecten die soms het woonplezier vergroten, zoals allerlei soorten vogels of een egeltje. Maar helaas zijn er ook soorten die uw woongenot kunnen verpesten, zoals ratten, muizen, mollen en zo verder.

Om een zoogdierplaag goed aan te kunnen pakken is het belangrijk om eerst vast te stellen met welk plaagdier we te maken hebben. Daarnaast is kennis van het gedrag en de levenswijze van het plaagdier zeer belangrijk. Zodra bekend is met welk zoogplaagdier we te maken hebben is het zoeken naar de oorzaak van de plaag al een stuk eenvoudiger. Is de oorzaak eenmaal gevonden dan is er in de meeste gevallen een werkwijze om de overlast blijvend op te lossen. Lang niet altijd is hierbij de inzet van bestrijdingsmiddelen noodzakelijk, vaak is het nemen van weringsmaatregelen al afdoende om de overlast weg te nemen.

De Bruine rat (Rattus Norvegicus)

Een nest van een bruine rat kan tot wel 10 jongen bevatten, in een goed jaar kan de bruine rat wel 15x een nest grootbrengen, de jongen zijn naar 3 maanden al vruchtbaar.
Bruine ratten worden niet ouder dan 3 jaar, per jaar kan dus een paartje ratten 15x10= maximaal 150 jongen grootbrengen (dit is uitsluitend onder de beste omstandigheden.). Als dit zo door blijft gaan kunt u zich wel voorstellen hoe groot de overlast kan worden.

De bruine rat kan zich goed aanpassen aan elke omgeving, zowel in de stad als op het platteland voelt de bruine rat zich snel thuis. Daar waar mensen of dieren zijn, kunnen ook bruine ratten leven waardoor de Bruine rat dan ook over de hele wereld voor komt.

De bruine rat is lichtbruin van kleur en de buik is lichter, er zijn inmiddels al wel veel kleur mutaties gemeld. De bruine rat is vrij fors van bouw en heeft grote oren, de neus is stomp en de grote van de rat kan oplopen tot wel 30cm met een gewicht van 600 gram.

Bruine ratten leven het liefst in: houtwallen, struiken, openhaardhout, slootkanten, riolen, mestputten, stortplaatsen, kruipruimten, in een vochtige en niet al te warme omgeving. Zowel op boerderijen als in de nieuwbouw komen ratten steeds vaker voor.
De bruine rat is vooral s`nachts actief en op zoek naar voedsel, het zijn echte alleseters (omnivoor) maar kiezen het voedsel wel zorgvuldig uit. Het is een hele goede zwemmer en kan ook uitstekend graven, hij graaft dan ook vaak in slootkanten diepe holen waar ze nesten in maken.

De nesten worden vaak dicht bij de voedselbron gemaakt. De bruine rat heeft een slecht zicht en verplaatst zich altijd over de zelfde weg, dit worden ook wel wissels genoemd, in stallen en kelders kan men goed zien waar de bruine ratten gelopen hebben ze laten
een smeerspoor achter dit is lichaamsvet en urine.

Overlast van de Bruine rat (Gevaar en ziekten)
De schade en het gevaar waar de bruine rat vooral voor zorgt, is knaagschade aan kabels en buizen. Daarnaast zijn er verschillende ziekten die de rat overbrengt zoals: de ziekte van Weil en paratyfus.
Onder het vee kan de bruine rat de ziekten van pseudovogelpest, trichinosis, de varkenspest, en de ziekte van aujeszky overbrengen.
De bruine rat draagt ook vaak de bekende rattenvlo met zich mee, deze vlooien op bruine ratten kunnen ook de pest overbrengen.
Het gevaar van ratten word nog altijd onderschat.

Eigen preventie
Wees netjes en ruim rommel op.

Knoei geen voer of ruim het voer direct op.
Dicht naden en kieren, een rat kan door een opening van 0,5cm.
Indien u dit hanteert is het alsnog mogelijk nog last te hebben van ratten, onderzoek naar de precieze oorzaak geeft de input om de weringsmogelijkheden in kaart te brengen en een bestrijdingsplan te maken.

Bestrijding en preventie
Voor meer informatie over bestrijding met luchtbuks en preventie kunt u contact opnemen met G-Heldens.

De Mol

Dit zoogdier is een harde ondergrondse werker die de bodem luchtig houd, draineert en veel schadelijke insecten opruimt. Echter kan de mol veel schade aan uw gazon, sportveld of wei veroorzaken.
Door gemaakte gangen wordt het gazon verpest en kunnen sportmensen en dieren (vee) blessure`s oplopen.

Dit 12,5 tot 16,5 cm grote beestje (inclusief staart) heeft een dichte zwarte vacht (sporadisch een witte). Het lichaam is cylindrisch en het hoofd zit rechtstreeks op het lichaam. De poten zijn onbehaard.
Ze planten zich voort in het voorjaar omstreeks maart/april en de dracht duurt 3 tot 4 weken. Een koppel mollen kan tot 7 jongen voortbrengen. Verder leeft een mol alleen buiten het paar seizoen in een territorium van ongeveer 400 m2 en laat hier dan ook geen andere mollen toe.

Overlast van de Mol
Door het omspitten en maken van hopen kan dit beestje uw mooie gazon, sportveld of wei aardig beschadigen. Dieren (paarden, koeien etc.) en ook sportmensen kunnen zich aardig blesseren door in de gangen te trappen met alle gevolgen van dien.

Bestrijding en preventie
Voor particulieren: Indien u ze zelf niet weg krijgt is het verstandig om advies te vragen aan G.Heldens Plaagdieren Preventie, zij vangen dan de betreffende plaaggeest en kijken of ze eventueel tips en wat technieken mee kunnen geven zodat u het zelf bij kan houden, indien gewenst kunnen zij dit natuurlijk ook voor u doen.

Voor Paarden en of veehouders: Na een inspectie worden de kosten besproken d.m.v. een offerte en zal er bepaald worden of er met gastabletten of klemmen bestreden zal worden.

De Zwarte rat

Oorspronkelijk afkomstig van Afrika, is overgebracht als verstekeling op schepen (vandaar ook scheepsrat genoemd, ook wel dakrat )
De rug en de buik van de zwarte rat is blauwgrijs tot zwart. De rat is slank en heeft een vrij spitse neus en grote oren. De staart is langer dan het lichaam. De ratten worden op volwassen leeftijd 14 tot 23 cm, en wegen ca. 150 tot 250 gram.

In de perfecte leefomgeving kan de rat zich het hele jaar voortplanten, maar in Europa plant het zich voort van midden maart tot midden november. Het vrouwtje krijgt drie á zes nesten van één tot zestien met een maximaal van 20 en een gemiddelde van 7 jongen. Hierdoor kan 1 vrouwtje tot wel 56 jongen per jaar krijgen.

Zwarte ratten komen vaak voor in een omgeving waar mensen wonen en werken, omdat daar altijd wel iets te eten te vinden is. De zwarte rat leeft in tegenstelling tot de bruine rat op droge plekken, in Nederland leven de ratten alleen in gebouwen (liefst hoog). De rat maakt graag een goed verborgen holletje van allerlei materialen zoals: textiel, isolatiemateriaal, papier enz.

Overlast van de Zwarte rat (Gevaar en ziekten)
De rat kan drager zijn van een aantal ziektes waarvan de meest bekende, de varkenspest en trichinose zijn. De zwarte rat is de belangrijkste verspreider van deze ziektes, maar de vlooien die op de rat leven brengen de bacterie over van rat naar mens (de Pest).

Eigen preventie
Zorg dat er geen rommel is en zorg voor goede hygiëne.

Bestrijding
Voor meer informatie over het bestrijding met luchtbuks en weren van de Zwarte rat kunt u contact met G-Heldens opnemen zodat er gekeken kan worden hoe de overlast aan te pakken.

Het begon allemaal in het jaar 1994 als hobby van Ger Heldens, de klanten destijds waren met name; gemeenten, paardenhouders, veehouders en landbouwers. Na een aantal jaren dit als hobby gedaan te hebben kwamen er steeds meer grotere klanten bij (vakantieparken e.d..). De werkzaamheden toen bestonden voornamelijk uit het bestrijden van mollen, woelratten en muizen. Hier kwam Ger ook aan de bijnaam "De Mollevanger".

Na verloop van tijd werden niet alleen de zaterdagen benut voor het bedrijven van zijn hobby, maar ook steeds meer doordeweekse avonden en dagen. Ook ging hij meerdere cursussen volgen, dit omdat zijn belangrijkste doelstelling was / en is nog steeds: 'De klanten te allen tijde proberen van de overlast af te helpen, dit zo snel en zo goed mogelijk.'

In 2008 is de populariteit van het bedrijf zo sterk gegroeid dat ook Johan, de oudste zoon, actief is geworden in het bestrijden van allerlei ongedierte. Johan heeft hiervoor meerdere cursussen gevolgd zoals dierplaagbestrijding. Meerdere plaagdieren worden inmiddels preventief geweerd en waar nodig bestreden.

Sinds 2015 is de vraag zo sterk toegenomen dat ook de jongste zoon Harrie actief is in het bestrijden van allerlei ongedierte. Ook Harrie heeft hiervoor meerdere cursussen gevolgd en is een bekwaam bestrijder die het team compleet maakt. Moeder Riet ziet toe dat er geen afspraken vergeten worden en houdt haar mannen in het gereel.

Na al deze jaren ervaring blijft het motto van G-Heldens plaagdieren preventie: 'Service, klantvriendelijkheid en natuurlijk niet te vergeten, VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!'

Helden Team

Van links naar rechts: Johan Heldens, Harrie Heldens en Ger Heldens

Johan Heldens: +31 6 300 327 64 | Harrie Heldens: +31 6 153 377 86 | Ger Heldens: +31 6 208 937 47

Heeft u liever dat wij contact met u opnemen, dan kunt u onderstaand formulier invullen en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 
Een telefoontje is uiteraard altijd sneller beantwoord.

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Invalid Input

Invalid Input

Ongeldige invoer